Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en staat de laatste tijd veel in de belangstelling, zeker door de coronacrisis. Langdurige en ernstige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsschade en daarom is het van belang om dit te voorkomen of te verminderen.