Meer sociale huurwoningen en woningen voor lage middeninkomens, mensen met schulden worden eerder geholpen en woningcorporaties gaan in 2022 gezamenlijk bijna 700 woningen verduurzamen.

 
 

Sociale woningbouw is een vorm van gesubsidieerde bouw van woningen die bedoeld zijn om zonder winstoogmerk te verhuren aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of te huren op de vrije markt. Het gaat dus om mensen met een te laag inkomen of particulier vermogen om een woning te huren in de 'vrije sector' (in Nederland: met een huur boven de liberalisatiegrens) of om (met eigen geld of een hypothecaire lening) een koopwoning te kopen. . . . .