"Asielzoekers worden vaak gelukzoekers genoemd. De term suggereert dat het zoeken naar geluk de aanleiding vormt voor de vlucht. Daarmee de echte aanleiding ontkennend: het gevaar dat deze mensen thuis lopen. Het lijkt mij beter de term gevaarvluchter te hanteren."