Zeist gaat in gesprek met schoolbesturen in basis- en voortgezet onderwijs om het te hebben over de hoogte van de ouderbijdrage. Die loopt soms zo hoog op, dat die ouders (te) zwaar valt.