Namens het CDA stelt raadslid Marcel Fluitman vragen aan burgemeester en wethouders over de 'toiletonvriendelijkheid' van de gemeente Zeist. Zeist staat op de 240-e plek bezet op de lijst van toiletvriendelijke gemeenten. En dat kan beter.