De gemeenteraad van Zeist wil dat giften tot een bedrag van € 2.250,- niet meer verrekend worden met de bijstandsuitkering. De motie, ingediend door PvdA en Seyst,nu, werd door veel andere partijen omarmd en is unaniem aanvaard.