September is Wereld Alzheimer maand, met dit jaar als thema Samen op Pad. De Regio Zeist van Alzheimer Nederland organiseert diverse activiteiten, zoals bewegen op muziek, film, kunst en cultuur voor mensen met een vorm van dementie en iedereen om hen heen.