Let op: Hier volgt een mening
Bij het lezen van het coalitieakkoord 2022-2026 moest ik denken aan het gedicht “Een werkdag” van de in Zeist geboren dichter Kees Ouwens. Ik vond het bijzonder lastig om iets concreet waar te nemen in het coalitieakkoord.