door een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol gaan er over de provincie Utrecht mogelijk 120 vliegtuigen per dag laag overvliegen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken gaat de Kerngroep Stop4deroute de komende maanden bij gemeenteraden inspreken.