De jonge Afghaanse vluchtelingen Maliha Ghowrwal en Hosai Zahori werden vriendinnen in de noodopvang in Zeist. Ze verloren alles, maar samen proberen ze tijdens lange wandelingen door de bossen hun leven opnieuw vorm te geven.