De Hervormde Kerk van Zeist heeft steeds vooropgelopen in de zorg voor ouderen, zegt Gerard van Voorden. "In 1861 zorgden de diakenen al voor huisvesting van ouderen. Later stond de kerkelijke ouderenzorg in Zeist vooraan in de ontwikkelingen.”