De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt Algemeen Thuiszorg Nederland (ATN) onder verscherpt toezicht. ATN biedt hulp en zorg thuis in de regio Amersfoort en Zeist. ATN moet binnen vier maanden maatregelen nemen om de zorg te verbeteren.