Zeistermagazine laat raadsleden aan het woord. Gerard van Vliet (GroenLinks). "Als PvdA en GroenLinks zijn we ook lokaal intensiever gaan samenwerken. Dat de PvdA in de oppositie zit, blijkt die samenwerking in de praktijk niet in de weg te zitten."